The Bulgarian Wine Specialists

Общи условия


ПРЕДМЕT

Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между Добра Година ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 201956291, ДДС № BG201956291, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Македония” № 50А, наричано по-долу за  краткост ДОСТАВЧИК, собственик на Електронния магазин www.vinoorenda.com , и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ. Условията представляват договор, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта, при спазване на условията по-долу.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Добра Година ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Македония” № 50А
Адрес за упражняване на дейността: гр.София, бул. „Македония” № 50А
Данни за кореспонденция: гр.София, бул. „Македония” № 50А

e-mail: office@vinoorenda.com ; тел: +359 889 623 606
Вписване в публични регистри: ЕИК 201956291
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201956291
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 

ПОЛЗВАТЕЛИ

Правилата на тези условия се прилагат спрямо ползватели на сайта, за които при сключване на договори за покупко-продажбаможе да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

АВТОРСКИ ПРАВА. ТЪРГОВСКА МАРКА

Добра година ЕООД, като собственик на електронния магазин www.vinoorenda.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазени знаци и марки, текстове и изображения, които са обект на интелектуална собственост. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел чрез копиране, публично разпространявани или създаване на производни материали без изричното съгласие на Добра година ЕООД е нарушение на авторското право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Електронният магазин предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуване на стоки, които ще бъдат доставени до избран от него адрес.

СТОКИ

Основните характеристики на стоките (вид, сортов състав, реколта, алк. % и др.), предлагани в електронния магазин www.vinoorenda.com, са определени в профила на всяка стока на сайта, заедно с продажната цена и цената за единица мярка в български лева с включени всички дължими данъци и такси. Разходите за доставка са посочени отделно. Определят се от обслужващата куриерска фирма и се заплащат от потребителя в момента на доставката или предварително с превод дебитна/кредитна карта. При поръчки над определена сума доставката е безплатна за клиента.

ПОРЪЧКА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ

Пазаруването в електронния магазин се извършва без регистрация. Информацията за всяка поръчка съдържа изброяване на желаните продукти, име и фамилия на клиента, e-mail, телефон за връзка и адрес за доставка. Потребителите гарантират, че данните, които предоставят при поръчка, са истински, пълни и точни.

При заявка за изчерпан продукт Потребителят бива уведомяван своевременно за това на посочените от него данни за контакт.

При потвърждаване на поръчката Потребителят избира да приеме настоящите условия.

Плащането в електронния магазин може да става чрез налични в момента опции, които може да са:

  • в брой /наложен платеж/ при доставка към представител на фирмата, доставяща Вашата поръчка;
  • с дебитна/кредитна карта онлайн при потвърждаване на поръчката;

ПРИ ПОРЪЧКА С ДОСТАВКА ЗА ГРАД СОФИЯ ИЛИ СТРАНАТА:

  • в брой на представител на фирмата, доставяща Вашата поръчка
  • с дебитна/кредитна карта онлайн при потвърждаване на поръчката
  • за извършването на доставката работим с куриерска фирма Спиди, с наложен платеж  за сумата за доставка.

ОТСТЪПКИ

Минималното количество за поръчка е 1 (една) бутилки вино. При поръчка на стойност над 119  (сто и деветнадесет) лева с ДДС доставката до офис на Спиди в гр. София или страната е безплатна.

  • Доставка до точен адрес – 14 лв
  • Доставка до офис на Спиди под 119 лв – 6.99 лв

В отделни случай може да се използва индивидуален код за отстъпка. Електронният магазин определя реда и условията, при които може да се използва всеки код за отстъпка, и максималната стойност на поръчките, за които той е валиден. За една поръчка може да се използва само един код за отстъпка.

В случай на връщане на продукт, платен с код за отстъпка, тя се приспада от сумата, подлежаща на възстановяване.

ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Поръчаните продукти (вино) се доставят надлежно опаковани в кашон от куриерска фирма за територията на България.

За София и страната:

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок до 3 (три) работни дни, ако тя е направена до 15:00 часа, , освен ако не е посочен различен ден и час в полето за Допълнителна информация (Бележки към поръчката). Ако поръчката е направена след този срок, началото на срока се взима следващия работен ден в зависимост от деня на поръчка и графика на обслужване на съответното населено място, освен ако не е посочен различен ден и час в полето за Допълнителна информация (Бележки към поръчката).
В празничните периоди и в месеците ноември и декември са възможни забавяния от претоварване от страна на куриерските фирми и срокът на доставката може да се увеличи, за което Доставчика не носи отговорност.
Обичайните часове за доставка са от 9:00ч до 18:00ч. Доставка не се извършва в неделя и официални празници.
За по-малките населени места доставките се правят съгласно съответния график на обслужване на куриера.

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи.

Ако Потребителя не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде в посочения офис на Спиди да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждение по предходното изречение.

Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката.
При посочени непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Електронният магазин www.vinoorenda.com  предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, а именно: изпълнил е задължението си за предоставяне на информация на потребителя и получил съгласието му за сключване на договора от разстояние.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде стоката на потребителя – страна по договора.

При получаване на стоката потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на доставката съответства на направената поръчка и при нарушения във външния вид на продукта, да се обърне към куриера, за да попълни протокол за увредена пратка. При сгрешена пратка или липсващ продукт, който не е уточнен предварително между страните,  се насрочва дата за нова доставка, като в тoзи случай куриерската услуга е за сметка на  www.vinoorenda.com

Със заплащането на дължимата сума и полагането на подпис в документите за доставка, потребителят дава своето съгласие по отношение на вида на стоката и съдържанието на доставката.

ВРЪЩАНЕ И ОТКАЗ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителите на Електронния магазин www.vinoorenda.com  имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 1 час след потвърждаване на поръчката или 14 работни дни от тяхното получаване на посочения адрес за доставка – в случай, че те не са използвани, не е увредена и е запазена оригиналната транспортна опаковка, в която са получени. Отказът трябва да бъде направен чрез имейл на www.vinoorenda.com  или обаждане на тел: +359 889 623 606. Транспортните разходи (куриерската услуга) за връщане на стока в този случай са за сметка на клиента. При отказ след поръчка, стойността на поръчаните продукти ще Ви бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на заплащане. При отказ след доставка, стойността на поръчаните продукти ще Ви бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на доставка.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Добра година ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Добра година ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Доставчикът си запазва правото дa изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момент на публикуването им на интернет страницата на Доставчика: vinoorenda.com

С използването на vinoorenda.com Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

Shopping Cart
Scroll to Top